Трибунал ООН в Гааге завершил рассмотрение иска Украины к России за оккупацию Крыма

В ближайшие месяцы Трибунал ООН вынесет свое решение.

Две недели напряженной работы команды Украины во время судебных заседаний во Дворце мира в Гааге. Наша команда работала день и ночь, чтобы достойно представить позицию Украины в юридической борьбе с Россией, пишет на своей странице в Facebook заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль.

Две недели – это вечность для современного ритма жизни. Но и они — лишь вершина айсберга многолетней работы – сбора доказательств, представления меморандумов и других документов, представления позиции о нарушении Россией норм международного права.

За несколько месяцев арбитры примут решение о том, станут ли рассматривать по существу поданные нами доказательства российских нарушений.

Два тижні напруженої роботи команди України під час судових засідань в Палаці миру в Гаазі. Наша команда працювала день і вночі, щоб гідно представити позицію України у юридичній боротьбі з Росією. Два тижні – це вічність для сучасного ритму життя. Але і вони є лише вершиною айсбергу багаторічної роботи – збирання доказів, подання меморандумів та інших документів, представлення позиції щодо порушення Росією норм міжнародного права. За кілька місяців арбітри ухвалять рішення чи будуть розглядати по суті вже подані нами докази російських порушення.Росія бачить себе переможцем якого не судять, тому заперечує саму можливість того, що її дії можуть розглядатися судом чи трибуналом.Ми ж вважаємо, що Росія – міжнародний правопорушник, який має бути притягнутий до відповідальності. Через це визнання юрисдикції Судом ООН і трибуналом з морського права буде перемогою. Для нас і для всього світу.На користь РФ грає кожен сумнів і кожна нечіткість. Міжнародні судові інстанції дуже консервативні у визначенні своєї юрисдикції. (На відміну від баришивського суду).В обох справах Росія хоче поставити злочин собі на службу. Вона стверджує, що наша справа про застосування зброї і агресію з боку Росії, а тому і Суд ООН, і трибунал не можуть розглядати подані нами справи. Наша ж місія – довести, що мухи окремо, котлети окремо.До того ж, ми маємо перший в світі міждержавний спір щодо фінансування тероризму. Відповідна Конвенція є складною та багатошаровою. Мова йде про три рівні правопорушень – вчинення актів тероризму, фінансування тероризму та відповідальності держави за невиконання своїх обов‘язків щодо попередження та протидії фнансуванню тероризму. У справі щодо міжнародного морського права Росія додає до всього ще і питання статусу Азовського моря і Керченської протоки.Росія, буквально, намагається змусити арбітрів підтвердити, що нічого не змінилося з часів Російської імперії. А заплутана історія наших з РФ відносин з цього питання лише ускладнює наше завдання з відстоювання наших суверенних прав за Конвенцією ООН за морського права.Я рада, що справи, в яких представляю Україну, одні з найпрозоріших в світі. Ви могли стежити за онлайн трансляціями. Більшість документів вже або невдовзі будуть доступними. Ви можете самі оцінити якість роботи усієї команди.Наприкінці цих двох тижнів хочу подякувати всій нашій команді. Послу України в Королівстві Нідерланди і Ко-Агенту в обох справах Всеволоду Ченцову і всіс працівникам посольства за гостинність.Нашим професорам Harold Hongju Koh, Alfred H. A. Soons і Jean-Marc Thouvenin.Усій команді Covington & Burling LLP Marney L. Cheek, Jonathan Gimblett, David M. Zionts, Nikhil V. Gore, Clovis Trevino, Volodymyr Shkilevych, Megan O’Neill, George M. Mackie, Angela Gasca, Rebecca MooneyВеликій команді МЗС – Оксані Золотарьовій, Тарасу Качці, Роману Андараку, Катерині Зеленко, Олені Ващенко, Тамарі Черпаковій, Катерині Гіпенко, Валерії Будаковій, Ользі Бондаренко. Окрема подяка – Софії Шовіковій за чарівні кадри.Дякую колегам з інших відомств, які допомагали нам на цих слуханнях – Рефату Чубарову, Ігорю Яновському, Богдану Тиводару, Миколі Говорусі, Світлані Ніжновій, Андрію Кондратову, Івану Іванчику, Сергію Лопатюку, Владиславу Смирнову.І всім хто підтримує наші зусилля.Щиро вам дякую!Україна переможе!

Geplaatst door Lana Zerkal op Vrijdag 14 juni 2019

Россия видит себя победителем, которого не судят, поэтому отрицает саму возможность того, что ее действия могут рассматриваться судом или трибуналом.

Читайте также  Претензии к СССР. Почему Крым придется вернуть

Мы же считаем, что Россия – нарушитель международного права, который должен быть привлечен к ответственности.

Поэтому признание юрисдикции Судом ООН и Трибуналом по морскому праву будет победой. Для нас и для всего мира.

В пользу РФ играет каждый вопрос и каждая нечеткость. Международные судебные инстанции очень консервативны в определении своей юрисдикции (в отличие от Барышевского суда).

В обоих делах Россия хочет поставить преступление себе на службу. Она утверждает, что наше дело – о применении оружия и агрессии со стороны России, а потому и Суд ООН, и Трибунал не могут рассматривать представленные нами дела.

Наша же миссия – доказать, что мухи отдельно, котлеты отдельно.

К тому же, мы имеем первый в мире межгосударственный спор о финансировании терроризма. Соответствующая Конвенция является сложной и многослойной.

Речь идет о трех уровнях правонарушений – совершение актов терроризма, финансирование терроризма и ответственности за невыполнение своих обязанностей по предупреждению и противодействию финансированию терроризма.

В деле о международном морском праве Россия добавляет ко всему еще и вопрос статуса Азовского моря и Керченского пролива.

Россия вынуждена будет освободить военных моряков исполняя решение Морского трибунала – Зеркаль

Россия, буквально, пытается заставить арбитров подтвердить, что ничего не изменилось со времен Российской империи. А запутанная история наших с РФ отношений по этому вопросу только усложняет нашу задачу по отстаиванию наших суверенных прав по Конвенции ООН по морскому праву.

Я рада, что дела, в которых я представляю Украину, одни из самых прозрачных в мире. Вы могли следить за онлайн трансляциями.

Большинство документов уже доступны или скоро будут доступны. Вы можете сами оценить качество работы всей команды.

Автор Елена Зеркаль
Источник Facebook
Тоже интересно
Комментарии
Загружаем...